معنی گلشهر

لغت نامه دهخدا

گلشهر

گلشهر. [گ ُ ش َ] (اِخ) نام زن پیران ویسه است که سپهسالار افراسیاب باشد. (برهان) (آنندراج):
که نگشاید این بند من هیچکس
گشاینده گلشهر خواهیم و بس.
فردوسی.
بیاورد گلشهر دخترش ْ را
نهاد از برتارک افسرش ْ را.
فردوسی.
سپهبد بپیچید در خواب خوش
بجنبید گلشهر خورشیدفش.
فردوسی.
و رجوع به فهرست ولف شود.

حل جدول

گلشهر

از ایستگاه های خط 5 متروی تهران

بخشی از کرج


شهر استان اصفهان

گلشهر


از محله‌های شهر کرج

گلشهر


بخشی از کرج

گلشهر


از ایستگاه های خط 5 متروی تهران

تهران، اکباتان، ورزشگاه آزادی، چیتگر، ایران خودرو، وردآورد، گرمدره، اتمسفر، کرج، محمدشهر (ماهدشت)، گلشهر


از محلات جنوبی تهران

احمدیه • اسفندیاری • اسماعیل‌آباد • امیریه • باروت‌کوبی • باغ آذری • بریانک • تپه سیف • ترک‌آباد • جوادیه • جوانمرد قصاب • چشمه‌علی • حسن‌آباد • خانی‌آباد • خانی‌آباد نو • خزانه بخارایی • خلازیل (خورآذین) • دولت‌خواه • زهتابی • زورآباد • صالح‌آباد شرقی • صالح‌آباد غربی • عبدالله‌آباد (شهرک رسالت) • عبدل‌آباد • فهیم‌آباد • قلعه‌مرغی • کریم‌آباد • گلشهر • محمودآباد • ملک‌آباد • منصورآباد • منیریه • نازی‌آباد • نعمت‌آباد • وصفنارد • یاخچی‌آباد

احمدیه، اسفندیاری، اسماعیل آباد، امیریه، باروتکوبی، باغ آذری، بریانک، تپه سیف، ترک آباد، جوادیه، جوانمرد قصاب، چشمه علی، حسن آباد، خانی آباد، خانی آباد نو، خزانه بخارایی، خلازیل (خورآذین)، دولتخواه، زهتابی، زورآباد، صالح آباد شرقی، صالح آباد غربی، عبدالله آباد (شهرک رسالت)، عبدل آباد، فهیم آباد، قلعه مرغی، کریم آباد، گلشهر، محمودآباد، ملک آباد، منصورآباد، منیریه، نازی آباد، نعمت آباد، وصف نارد، یاخچی آباد

احمدیه، اسفندیاری، اسماعیل آباد، امیریه، باروتکوبی، باغ آذری، بریانک، تپه سیف، ترک آباد، جوادیه، جوانمرد قصاب، چشمه علی، حسن آباد، خانی آباد، خانی آباد نو، خزانه بخارایی، خلازیل (خورآذین)، دولت خواه، زهتابی، زورآباد، صالح آباد شرقی، صالح آباد غربی، عبدالله آباد (شهرک رسالت)، عبدل آباد، فهیم آباد، قلعه مرغی، کریم آباد، گلشهر، محمودآباد، ملک آباد، منصورآباد، منیریه، نازی آباد، نعمت آباد، وصفنارد، یاخچی آباد

نام های ایرانی

گلشهر

دخترانه، از شخصیتهای شاهنامه، نام همسر پیران ویسه پادشاه تورانی

فرهنگ پهلوی

گلشهر

بانوی پیران ویسه

معادل ابجد

گلشهر

555

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری