معنی گلر

گلر
معادل ابجد

گلر در معادل ابجد

گلر
  • 250
حل جدول

گلر در حل جدول

  • دروازه بان
فرهنگ معین

گلر در فرهنگ معین

  • (گُ لِ) [انگ. ] (اِ. ) دروازه بان در بازی هایی ک ه دارای دروازه است. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

گلر در لغت نامه دهخدا

  • گلر. [گ ُ ل ِ] (از انگلیسی، اِ) در تداول فوتبالیستها دروازه بان را گویند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

گلر در فرهنگ عمید

  • دروازه‌بان،
فارسی به عربی

گلر در فارسی به عربی

گویش مازندرانی

گلر در گویش مازندرانی

  • نوعی گیاه که با الیاف آن حصیر بافند
فرهنگ فارسی هوشیار

گلر در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) دروازه بان (در بازی فوتبال) .
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید