معنی گلدان

گلدان
معادل ابجد

گلدان در معادل ابجد

گلدان
 • 105
حل جدول

گلدان در حل جدول

فرهنگ معین

گلدان در فرهنگ معین

 • ظرفی دهان گشاد برای کاشتن و عمل آوردن گل، چنین ظرفی با گل های داخل آن، ظرفی برای گذاشتن شاخه های گل در آن. [خوانش: (~. ) (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

گلدان در لغت نامه دهخدا

 • گلدان. [گ ُ] (اِ مرکب) ظرفی که گلها را دسته بسته در آن نهند، از عالم نرگسدان. (آنندراج). ظرف سفالین یا چینی و جز آن که در آن گلهای زمینی یا معطر کارند یا گلهای زینتی و یا معطر از شاخ بریده نهند:
  خلط نسبت کند آمیزش بی نسبت را
  گل پریزاد شود شیشه چو گلدان باشد.
  محسن تأثیر (از آنندراج).
  چو آن گلدان پرآبی که گلها را نگه دارد
  طراوتهاست از چشم تر من گلعذاران را.
  محسن تأثیر (از آنندراج).
  || در تداول، ظرف شب. کمیزدان. توضیح بیشتر ...
 • گلدان. [گ ُ] (اِخ) از جمله قرای معتبر خرم آباد است. رجوع به جغرافیای غرب ایران ص 77 و 299 شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

گلدان در فرهنگ عمید

 • ظرف سفالی یا پلاستیکی دهان‌گشاد که در آن بوتۀ ‌گل را می‌کارند،
  ظرفی فلزی، چینی، یا بلوری که در آن دستۀ ‌گل می‌گذارند،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

گلدان در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

گلدان در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

گلدان در فارسی به عربی

تعبیر خواب

گلدان در تعبیر خواب

 • ۱ـ دیدن گلدان در خواب، علامت آن است که در برخی از امور زندگی توفیق می یابید و در برخی از امور دیگر شکست می خورید.
  ۲ـ دیدن گلدان شکسته در خواب، علامت آن است که به خاطر امری مضطرب و پریشان خواهید داشت.
  - آنلی بیتون. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

گلدان در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ظرفی که گلها را دسته در آن نهند، ظرف سفالین یا چینی و جز آن که در آن گلهای زمینی یا معطر بکارند. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

گلدان در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

گلدان در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید