معنی گلخن

گلخن
معادل ابجد

گلخن در معادل ابجد

گلخن
  • 700
حل جدول

گلخن در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

گلخن در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

گلخن در فرهنگ معین

  • تون حمام، جای انداختن زباله. [خوانش: (~. خَ) (اِمر.)]
لغت نامه دهخدا

گلخن در لغت نامه دهخدا

  • گلخن. [گ ُ خ َ] (اِ مرکب) (از: گل = کردی کل، حرارت، جوش + خن، خانه، پسوند مکان) گلخان، کردی کول خن (بخاری)، طبری گولخوم. (از حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین). آتشگاه حمام را گویند، و معنی ترکیبی این آتشخانه باشد چه گل به معنی اخگر آتش و خن خانه ٔ زیرزمین را گویند. (برهان). آتشگاه و نوعی از آتشدان است که در آن به ریگ گرم غله بریان کنند و معنی ترکیبی این لفظ آتش خانه باشد، چه گل به ضم به معنی اخگر آتش است و خن مخفف خانه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

گلخن در فرهنگ عمید

  • آتش‌خانۀ حمام، تون، توشکان،
فارسی به انگلیسی

گلخن در فارسی به انگلیسی

گویش مازندرانی

گلخن در گویش مازندرانی

  • تون و آتشدان گرمابه
فرهنگ فارسی هوشیار

گلخن در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید