معنی گفتار

گفتار
معادل ابجد

گفتار در معادل ابجد

گفتار
 • 701
حل جدول

گفتار در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

گفتار در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بیان، تکلم، سخن، عرض، کلام، گفتمان، گفت، مثل، نطق، واج،
  (متضاد) شنیدار. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

گفتار در فرهنگ معین

 • (گُ) (حامص.) سخن، حدیث.
لغت نامه دهخدا

گفتار در لغت نامه دهخدا

 • گفتار. [گ ُ] (اِمص) قول. سخن. حدیث. مقاله. مقال. کلام. گفت:
  رک که بااند شار بنمایی
  دل تو خوش کند بخوش گفتار.
  رودکی (احوال و آثار رودکی تألیف سعید نفیسی ج 3 ص 998).
  چیست از گفتار خوش بهتر که او
  مرغ را آرد برون از آشیان.
  حفاف.
  زدن مرد را تیغ بر تار خویش
  به از بازگشتن ز گفتار خویش.
  ابوشکور.
  سپهبد ز گفتار او شاد شد
  سخن گفتن هر کسی باد شد.
  فردوسی.
  همی گفت هر کس که ما بنده ایم
  به گفتار خسرو سرافکنده ایم.
  فردوسی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

گفتار در فرهنگ عمید

 • سخن ‌گفتن،

  (اسم) سخن،
فارسی به انگلیسی

گفتار در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

گفتار در فارسی به عربی

 • خطبه، کتاب، کلمه، مقاله
فرهنگ فارسی هوشیار

گفتار در فرهنگ فارسی هوشیار

 • قول، سخن، حدیث، مقاله، کلام
اصطلاحات سینمایی

گفتار در اصطلاحات سینمایی

 • عبارت است از صدای روی فیلم که گوینده ومنبع آن دیده نمی شود. این تمهید بیشترین استفاده را درفیلمهای مستند دارد. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

گفتار در فارسی به آلمانی

 • Anrede (f), Datenwort (n), Rede (f), Sprache (f), Wort (n)
واژه پیشنهادی

گفتار در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید