معنی گشنیز

گشنیز
معادل ابجد

گشنیز در معادل ابجد

گشنیز
  • 387
حل جدول

گشنیز در حل جدول

فرهنگ معین

گشنیز در فرهنگ معین

  • گیاهی است یک ساله با گل های سفید و چتری، از سبزی های خوردنی که مزه آن تند است، ورقی دربازی که خال های آن شبیه برگ گشنیز است، خاج. [خوانش: (گِ) [په. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

گشنیز در لغت نامه دهخدا

  • گشنیز. [گ ِ] (اِ) در پهلوی گشنیج = گشنیز کردی کشنیش و کشنش (کریاندر، فرانسوی). گشنیز گیاهی است از تیره ٔ چتریان که برگهای تازه ٔ آن خوراکی و دانه های وی تقریباً کروی و جوهر مخصوصی دارد که بسیار تند است. گشنیج. (از حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین). رستنیس باشد که آنرا به عربی جلجلان گویند. (از برهان). اسم فارسی کزبره است. (تحفه ٔ حکیم مؤمن). نباتی است که تخم آنرا بمجاز گشنیز خوانند و درون آن تخم نیز از مغز تهی است. توضیح بیشتر ...
  • گشنیز. [گ َ] (اِ) رفتار با ناز و شادمانی و خرامان و شادان باشد. (برهان). شادمان. خرسند. مسرور. خوشحال. شادی و شعف. خوشی و خرمی. (از ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

گشنیز در فرهنگ عمید

  • گیاهی یک‌ساله با گل‌های سفید چتری و دانه‌های خوش‌بو که خام و پختۀ آن خورده می‌شود،. توضیح بیشتر ...
تعبیر خواب

گشنیز در تعبیر خواب

  • دیدن گشنیز در خواب غم و اندوه است و دانه آن در خواب چیزی نباشد. - حضرت دانیال. توضیح بیشتر ...
  • گشنیز از سبزی هائی است که خوب شناخته نشده و معبران نوشته اند غصه و ناراحتی است. برخی از معبران کهن نوشته اند گشنیز بیماری است و چنانچه در خواب ببینید که گشنیز می خورید بیمار می شوید که البته بیماری خود موجب غصه و ناراحتی است. - منوچهر مطیعی تهرانی. توضیح بیشتر ...
خواص گیاهان دارویی

گشنیز در خواص گیاهان دارویی

  • مسکن صفرا و التهاب معده است. تشنگی رارفع می کند. شربت تخم گشنیز خشک برای سر گیجه ومنع مستی شراب نافع است. زیادش باعث فراموشی و اختلالات ذهنی است. و مصرف زیاد آن موجب نوعی خشتگی مفرط و باعث خوابی عمیق می شود و حالاتی نظیر گنگی و بی حسی پیش می آورد. دیر هضم است وتناول آن بعد از غذا از آروغ ترش جلوگیری می کند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

گشنیز در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) گیاهی است از تیره چتریان که علفی و یکساله است. برگهایش شبیه جعفری و بی کرک میباشد و در نواحی بحرالرومی و آسیا (از جمله ایران) می روید و چون جزو سبزیهای خوراکی است بدین منظور کشت میشود. گلهایش سفید مایل بصورتی و دارای آرایش چترهای مرکب در انتهای ساقه میباشد. ارتفاع این گیاه تقریبا به نیم متر میرسد. ساقه اش راست و شفاف و کم و بیش خط دارد و برگهایش متناوب و در قسمت انتهایی ساقه دارای بریدگیهای رشته یی بسیار ولی در قاعده ساقه تقریبا کامل و دارای بریدگیهای نوک تیز است. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه