معنی گسیل داشتن

گسیل داشتن
معادل ابجد

گسیل داشتن در معادل ابجد

گسیل داشتن
  • 875
حل جدول

گسیل داشتن در حل جدول

  • فرستادن
  • سوق دادن، فرستادن، روانه کردن، اعزام کردن، ارسال داشتن
فارسی به عربی

گسیل داشتن در فارسی به عربی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه