معنی گسیخته

گسیخته
معادل ابجد

گسیخته در معادل ابجد

گسیخته
  • 1095
حل جدول

گسیخته در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

گسیخته در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • بریده، پاره، دریده، قطع، گسسته، منفصل، منقطع،

    (متضاد) متصل
فرهنگ معین

گسیخته در فرهنگ معین

  • (گُ تِ یا تَ) (ص مف.) بریده، از هم جدا شده.
لغت نامه دهخدا

گسیخته در لغت نامه دهخدا

  • گسیخته. [گ ُ ت َ / ت ِ] (ن مف) بریده. ازهم جدا شده. رجوع به گسیختن شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

گسیخته در فرهنگ عمید

  • گسسته،

    پاره‌شده،
فارسی به انگلیسی

گسیخته در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

گسیخته در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

گسیخته در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه