معنی گسترش

گسترش
معادل ابجد

گسترش در معادل ابجد

گسترش
 • 980
حل جدول

گسترش در حل جدول

 • لطفا شماره مجله و صفحه
مترادف و متضاد زبان فارسی

گسترش در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • انبساط، بسط، تعریض، توسعه، سعه، وسعت
فرهنگ معین

گسترش در فرهنگ معین

 • گستردگی، پهن شدگی، فرش، هر چیز گستردنی، رواج، توسعه، بسط. [خوانش: (گُ تَ رِ) (اِمص. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

گسترش در لغت نامه دهخدا

 • گسترش. [گ ُت َ رِ] (اِمص) (از: گستر + ش، پسوند اسم مصدر). (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین). عمل ِ گسترده. || (اِ) هر چیز را که توان پهن کرد از دام و بساط و فرش و امثال آن. (برهان) (آنندراج). فرش:
  بارگاهی بدو نمود بلند
  گسترش های بارگاه پرند.
  نظامی.
  || پوشش:
  ز سنجاب و قاقم ز موی سمور
  هم از گسترش ها ز کیمال و بور.
  فردوسی.
  || هر چیز را که توان فروچید. (برهان) (آنندراج). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

گسترش در فرهنگ عمید

 • گستردگی، پهن‌شدگی،

  (اسم) [قدیمی] فرش و هرچیز گستردنی،
فارسی به انگلیسی

گسترش در فارسی به انگلیسی

 • Amplitude, Area, Breadth, Circle, Development, Diffusion, Dimension, Enlargement, Expansion, Extension, Range, Reach, Spread, Stretch, Width. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

گسترش در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

گسترش در فرهنگ فارسی هوشیار

 • هر چیز را که توان پهن کرد از دام و بساط و فرش و امثال آن
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه