معنی گستردگی

گستردگی
معادل ابجد

گستردگی در معادل ابجد

گستردگی
  • 714
حل جدول

گستردگی در حل جدول

فارسی به انگلیسی

گستردگی در فارسی به انگلیسی

  • Broadness, Dimension, Extensiveness, Extent, Range, Splay, Spread, Stretch, Universality, Wideness. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

گستردگی در فارسی به عربی

واژه پیشنهادی

گستردگی در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه