معنی گریلی

گریلی
معادل ابجد

گریلی در معادل ابجد

گریلی
  • 270
حل جدول

گریلی در حل جدول

  • گوشه‌ای ضربی در دستگاه شور
  • گوشه ای ضربی در دستگاه شور
لغت نامه دهخدا

گریلی در لغت نامه دهخدا

  • گریلی. [گ ِ] (اِخ) طایفه ای است که در نودهک سکنی دارند. رجوع به ترجمه ٔ سفرنامه مازندران و استرآباد رابینو ص 214 شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

گریلی در فرهنگ عمید

  • گوشه‌ای در دستگاه شور،
فرهنگ فارسی هوشیار

گریلی در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) قطعه ایست ضربی در دستگاه شور که در پرده شهناز نواخته میشود و دو ضرب یا چهار ضرب است. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید