معنی گروهبان

گروهبان
معادل ابجد

گروهبان در معادل ابجد

گروهبان
  • 284
حل جدول

گروهبان در حل جدول

فرهنگ معین

گروهبان در فرهنگ معین

  • (گُ) (اِمر. ) مسئول تعلیم سرباز و این درجه ای است بالاتر از سرجوخه. شامل سه رتبه: گروهبان سوم، گروهبان دوم و گروهبان یکم. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

گروهبان در لغت نامه دهخدا

  • گروهبان. [گ ُ] (ص مرکب، اِ مرکب) نگاهبان گروه. مسئول تعلیم گروه سرباز و این درجه ای است بالاتر از سرجوخه. و گروهبانی دارای سه رتبت است: گروهبان سوم، که مسئول گروه است، گروهبان دوم که مسئول دسته است و گروهبان یکم یا سرگروهبان که مسئول گروهان است. علامت گروهبان سومی نواری بوده است بصورت رقم 8 بر بازوی چپ و علامت گروهبان دوم دو نوار و علامت گروهبان یکم سه نوار. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

گروهبان در فرهنگ عمید

  • سرباز درجه‌دار، پایین‌تر از استوار،
فارسی به انگلیسی

گروهبان در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

گروهبان در فارسی به ترکی

فرهنگ فارسی هوشیار

گروهبان در فرهنگ فارسی هوشیار

  • نگاهبان، گروه، مسئول تعلیم گروه سرباز و این درجه ایست بالاتر از سرجوخه. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید