معنی گرمابه

گرمابه
معادل ابجد

گرمابه در معادل ابجد

گرمابه
 • 268
حل جدول

گرمابه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

گرمابه در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

گرمابه در فرهنگ معین

 • (گَ بِ) (اِمر.) حمام، به ویژه حمام عمومی.
لغت نامه دهخدا

گرمابه در لغت نامه دهخدا

 • گرمابه. [گ َ ب َ / ب ِ] (اِ مرکب) حمام. (دهار) (غیاث) (برهان) (آنندراج). گرمابان. (جهانگیری):
  شد به گرمابه درون استاد غوشت
  بود فربی و کلان و خوب گوشت.
  رودکی.
  یک روز به گرمابه همی آب فروریخت
  مردی بزدش لج بغلط بر در دهلیز.
  منجیک.
  ایستاده میان گرمابه
  همچو آسغده در میان تنور.
  معروفی.
  اندر تفلیس یک چشمه ٔ آب است سخت گرم که گرمابه ها بر وی ساخته اند و دائم گرم است بی آتش. (حدود العالم).
  بدو گفت بابک به گرمابه شو
  همی باش تا خلعت آرند نو. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

گرمابه در فرهنگ عمید

 • جایی که برای شست‌وشوی بدن ساخته شده و دارای آب گرم باشد، حمام،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

گرمابه در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

گرمابه در فارسی به ترکی

تعبیر خواب

گرمابه در تعبیر خواب

 • دیدن گرمابه رفتن رنجوری پدید آید
  دیدن گرمابه غم واندوح بود
  - یوسف نبی علیه السلام. توضیح بیشتر ...
 • ۱ـ اگر خواب ببینید به گرمابه رفته اید، علامت آن است که دور از جمع دوستان و اعضاءِ خانواده خود به جستجوی سعادت خواهید رفت.
  ۲ـ اگر خواب ببینید کسانی در گرمابه مشغول استحمام هستند، علامت آن است که دوستانی دلپذیر همراه شما خواهند بود.
  - آنلی بیتون. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

گرمابه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • حمام، جائی که برای شستشوی بدن ساخته شده و دارای آب گرم باشد
فارسی به آلمانی

گرمابه در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید