معنی گربه شوری کردن

گربه شوری کردن
معادل ابجد

گربه شوری کردن در معادل ابجد

گربه شوری کردن
  • 1017
حل جدول

گربه شوری کردن در حل جدول

لغت نامه دهخدا

گربه شوری کردن در لغت نامه دهخدا

  • گربه شوری کردن. [گ ُ ب َ/ ب ِ ک َ دَ] (مص مرکب) رجوع به گربه شو کردن شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

گربه شوری کردن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (مصدر) چیزی را ناتمام شستن بطور کثیف پاک کردن سطحی شستن: بحام رفت. با اینکه یک هفته بود که از موعد آبش میگذشت خود را گربه شوی کرد و زود برگشت. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه