معنی گرانش

فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

قانون گرانش

رستک گرانش


گرویتی

گرانش

انگلیسی به فارسی

gravitation

گرانش


agravic

بی گرانش مربوط به گرانش صفر.

برق و الکترونیک

Agravic

بی گرانش مربوط به گرانش صفر

معادل ابجد

گرانش

571

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری