معنی گدایی

گدایی
معادل ابجد

گدایی در معادل ابجد

گدایی
 • 45
حل جدول

گدایی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

گدایی در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • تهیدستی، درویشی، فقر، دریوزه‌گری، سوال، کدیه‌دریوزه
فرهنگ معین

گدایی در فرهنگ معین

 • عمل خواستن پول و کمک مالی از دیگران برای گذران زندگی، کار گدا. [خوانش: (گَ یا گِ) (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

گدایی در لغت نامه دهخدا

 • گدایی. [گ َ / گ ِ] (حامص) عمل گدا. کار گدا. دریوزه. (آنندراج). ساسانیه. (دهار). کدیه. گدیه. بینوایی. تنگدستی. افلاس. درویشی. سؤال بکف. شحاذت. مسکنت. فقر. بی چیزی. سؤال آنکه عصا در دست گرفته گدائی کند و از مردمان سؤال نماید. هبنقع. (منتهی الارب):
  کس کرد و به کدیه عددی خواست ز گیلان
  هرگز به جهان میر که دیده ست و گدائی.
  منوچهری.
  زیرا که ز خلق خواستن چیز
  شاهی نبود بود گدایی.
  ناصرخسرو.
  از غایت بی ننگی و از حرص گدائی
  استادترازوی [از جوهری] همه این یافه درایان. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

گدایی در فرهنگ عمید

 • کار و پیشۀ گدا: طمع از خلق گدایی باشد/ گر همه حاتم طایی باشد (جامی۴: ۶۶۵)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

گدایی در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

گدایی در فرهنگ فارسی هوشیار

 • عمل گدا شغل گدا دریوزه کدیه: طمع از خلق گدایی باشد گر همه حاتم طایی باشد. (جامی) یا به گدایی افتادن. گدا شدن تهیدست گردیدن: بعد از یکی دو سال پولها خرج شد و بگدایی افتادند. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

گدایی در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

گدایی در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید