معنی گبه

گبه
معادل ابجد

گبه در معادل ابجد

گبه
  • 27
حل جدول

گبه در حل جدول

  • نوعی قالی درشت بافت عشایری
  • شاخ حجامت
  • شاخ حجامت، نوعی قالی درشت بافت عشایری
مترادف و متضاد زبان فارسی

گبه در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

گبه در فرهنگ معین

  • (گَ بِّ) (اِ. ) نوعی گلیم دست باف خاص ایران که نقشه اش از داستانی حکایت می کند. توضیح بیشتر ...
  • (~.) (اِ.) شیشه حجام که بدان حجامت کنند، شاخ حجامت.
لغت نامه دهخدا

گبه در لغت نامه دهخدا

  • گبه. [گ َب ْ ب َ / ب ِ] (اِ) شیشه ٔ حجام را گویند که بدان حجامت کند. (برهان) (آنندراج). شاخ حجامت. || خرسک. نوعی قالی که پود دراز دارد. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

گبه در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

گبه در فارسی به ترکی

ترکی به فارسی

گبه در ترکی به فارسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه