معنی گاوشان

گاوشان
معادل ابجد

گاوشان در معادل ابجد

گاوشان
  • 378
حل جدول

گاوشان در حل جدول

  • سدی در استان کردستان
لغت نامه دهخدا

گاوشان در لغت نامه دهخدا

  • گاوشان. (اِخ) دهی است از دهستان دروفراهان بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان، واقع در 18000گزی جنوب خاوری کرمانشاه و3000گزی خاور زنگیشه کوهستانی سردسیر، دارای 260 تن سکنه. آب آنجا از زه آب رودخانه ٔ محلی و قنات. محصول آن غلات، حبوبات، لبنیات، مختصر میوه جات شغل اهالی آن زراعت و گله داری. راه آن مالرو است. در دو محل به فاصله ٔ یک هزار گز واقع به علیا و سفلی مشهور، سکنه ٔعلیا 165 تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5). توضیح بیشتر ...
  • گاوشان. (اِخ) دهی است از دهستان گاورود بخش کامیاران شهرستان سنندج واقع در 3200گزی شمال کامیاران و 2000گزی خاور شوسه ٔ کرمانشاه به سنندج. کوهستانی، سردسیر، دارای 154 تن سکنه. آب آنجا از چشمه، محصول آنجا غلات، لبنیات، شغل اهالی زراعت و گله داری. راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5). توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید