معنی گاودل

لغت نامه دهخدا

گاودل

گاودل. [دِ] (ص مرکب) نادان. احمق. (برهان). کودن. ابله. کنایه از ابله و بیخرد. (آنندراج). کنایه از غردل و احمق است. (انجمن آرای ناصری):
مشو با زبون افکنان گاودل
که مانی دراندوه چون خر بگل.
نظامی.
|| ترسنده. بددل. (برهان). بزدل. مرغ دل. آهودل. کلنگ دل. شتردل. جبان:
منم گاودل تا شدم شیر طالع
که طالع کند با دل من نزاعی
ازین شیر طالع بلرزم چو خوشه
که از شیر ترسد دل هر شجاعی.
خاقانی.
اسد گاودل کرکسان گاوزهره
از آن خرمگس رنگ پیکان نماید.
خاقانی.
بی شیر دلی بسر نیاید
وز گاودلان هنر نیاید.
نظامی.

گاودل. [دِ] (اِخ) دهی است از دهستان حومه ٔ بخش مرکز شهرستان اهر، واقع در 10500گزی ارابه رو تبریز به اهر و 13 هزارگزی شمال باختری اهر، کوهستانی، معتدل، دارای 130 تن سکنه. آب آن از چشمه، محصول آنجا غلات، و حبوبات، شغل اهالی زراعت و گله داری. صنایع دستی، گلیم بافی، راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).


گاوکون

گاوکون. (ص مرکب) احمق. نادان. ابله. گاودل. (آنندراج).


آهودل

آهودل. [دِ] (ص مرکب) ترسنده. شتردل. اشتردل. گاودل. بزدل.مرغ دل. کلنگ دل. بَددِل. غردِل. کبک زهره. گاوزهره.


گاودی

گاودی. (ص مرکب) نادان. احمق. ابله. کودن. بی عقل. (برهان). شعوری بیتی مغلوط از میرنظمی نقل کرده است. رجوع به گاودل شود.


شیرطالع

شیرطالع. [ل ِ] (ص مرکب) مسعود. جوانبخت. آنکه طالعش در برج اسد است. (یادداشت مؤلف):
منم گاودل تا شدم شیرطالع
که طالع کند با دل من نزاعی
ازین شیرطالع بلرزم چو خوشه
که از شیر ترسد دل هر شجاعی.
خاقانی.


زبون افکن

زبون افکن. [زَ اَ ک َ] (نف مرکب) آنکه با ناتوانان زورآوری کند. ضعیف چزان. آنکه مردم ناتوان را بیازارد و با آنان زورآوری کند:
مشو با زبون افکنان گاودل
که مانی در اندوه چون خر بگل.
نظامی.


بزدل

بزدل. [ب ُ دِ] (ص مرکب) ترسان. نامرد. بیدل. (آنندراج). جبان. ترسو. (ناظم الاطباء). کم دل. کم جرأت. آهودل. اشتردل. بددل. کبک زهره. کلنگ دل. گاودل. گاوزهره. مرغ دل. (یادداشت بخط دهخدا). نامرد.بیدل. سیماب دل. اشتردل. (مجموعه ٔ مترادفات ص 351).


حوریلر

حوریلر.[ل َ] (اِخ) دهی است از دهستان گاودل بخش مرکزی شهرستان مراغه. ناحیه ای است و اقع در دره و معتدل مالاریائی دارای 157 تن سکنه میباشد. از رودخانه ٔ سیلان مشروب میشود. محصولاتش غلات، چغندر و حبوبات. اهالی به کشاورزی گذران میکنند. از صنایع دستی آن جاجیم بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

حل جدول

گاودل

کنایه از فرد ترسو


کنایه از فرد ترسو

گاودل

فرهنگ معین

گاودل

نادان، احمق، ترسنده، جبان. [خوانش: (دِ) (ص مر.)]

فرهنگ عمید

گاودل

ترسو: بی شیر‌دلی به‌سر نیاید/ وز گاو‌دلان هنر نیاید (نظامی۳: ۳۸۱)،
بی‌خرد،

فرهنگ فارسی هوشیار

گاودل

نادان، کودن، احمق

واژه پیشنهادی

معادل ابجد

گاودل

61

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری