معنی گاستریت

گاستریت
معادل ابجد

گاستریت در معادل ابجد

گاستریت
  • 1091
حل جدول

گاستریت در حل جدول

  • التهاب دیواره معده
  • بیماری التهاب مخاط معده
  • بیماری ورم معده
فرهنگ عمید

گاستریت در فرهنگ عمید

  • التهاب و ورم معده ناشی از تغذیه، تغییر میزان ترشح اسید معده، و عفونت،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

گاستریت در فرهنگ فارسی هوشیار

  • فرانسوی کماماس (ورم معده)
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید