معنی گارمون

گارمون
معادل ابجد

گارمون در معادل ابجد

گارمون
  • 317
حل جدول

گارمون در حل جدول

فرهنگ معین

گارمون در فرهنگ معین

  • (مُ) [روس. ] (اِ. ) = گارمن. گارمان. قارمون. قارمان: آلت موسیقی پرده دار شبیه جعبه که به هنگام نواختن آن را در دست گیرند و پرده های آن را با انگشت فشار دهند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

گارمون در فرهنگ عمید

  • نوعی ساز پرده‌دار شبیه جعبه که هنگام نواختن روی دست می‌گیرند و پره‌های آن را با انگشت فشار می‌دهند، آکوردئون،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

گارمون در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) آلتی موسیقی پرده دار شبیه جعبه که بهنگام نواختن آنرا در دست گیرند و پرده های آنرا با انگشت فشار دهند قارمن قارمان. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید