معنی کیوسک

کیوسک
معادل ابجد

کیوسک در معادل ابجد

کیوسک
  • 116
حل جدول

کیوسک در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

کیوسک در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

کیوسک در فرهنگ معین

  • (سْ) [فر. ] (اِ. ) اتاقکی که هر سوی آن باز است، دکه، دکان کوچک. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

کیوسک در لغت نامه دهخدا

  • کیوسک. [یُس ْ] (فرانسوی، اِ) اطاقی که هر سوی آن باز است. کلاه فرنگی. || دکه ای در معابر عمومی که در آن روزنامه، گل و غیره فروشند. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کوشک شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کیوسک در فرهنگ عمید

  • اتاق کوچک در خیابان یا پارک که تلفن عمومی در آن نصب شده، محل فروش گُل، روزنامه، و مانند آن‌ها،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

کیوسک در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

کیوسک در فرهنگ فارسی هوشیار

  • اطاقی که هر سوی آن باز است، دکه ای در معابر عمومی که در آن روزنامه، گل و غیره فروشند، اطاقک تلفن عمومی فرانسوی از پارسی کوشک (اسم) اطاقکی که هر سوی آن باز است کلاه فرنگی، دکه ای در معابر عمومی که در آن روزنامه گل و غیره فروشند. توضیح احتراز از استعمال این کلمه بیگانه شده اولی است. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید