معنی کیهان

کیهان
معادل ابجد

کیهان در معادل ابجد

کیهان
 • 86
حل جدول

کیهان در حل جدول

 • جهان فروزگار، دنیا، سپهر، جو
 • فضا
مترادف و متضاد زبان فارسی

کیهان در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • جو، سپهر، فضا، جهان، دنیا، عالم، گیتی
فرهنگ معین

کیهان در فرهنگ معین

 • (کَ یا کِ) (اِ.) جهان، روزگار، دنیا.
لغت نامه دهخدا

کیهان در لغت نامه دهخدا

 • کیهان. [ک َ / ک ِ] (اِ) جهان. (لغت فرس اسدی چ اقبال ص 405). عالم. و در فرهنگ به کاف فارسی گفته. (فرهنگ رشیدی). به معنی جهان و روزگار و دنیاباشد. و با کاف فارسی هم درست است. (برهان). به معنی عالم است، و کیهان خدیو یعنی پادشاه عالم. (انجمن آرا) (آنندراج):
  خداوند کیهان و گردان سپهر
  فروزنده ٔ ماه و ناهید و مهر.
  فردوسی.
  بر این دشت بسیار شاهان بدند
  همه نامداران کیهان بدند.
  فردوسی.
  بدو گفت رستم که کیهان توراست
  همه کهترانیم و فرمان تو راست. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کیهان در فرهنگ عمید

 • جهان، روزگار، دنیا، عالم،
  (نجوم) مجموع سیارات منظومۀ شمسی،
  (نجوم) فضایی که ستارگان در آن واقع شده‌اند،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

کیهان در فارسی به انگلیسی

نام های ایرانی

کیهان در نام های ایرانی

 • پسرانه، جهان، دنیا، گیتی
فرهنگ فارسی هوشیار

کیهان در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به آلمانی

کیهان در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

کیهان در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید