معنی کیاست

کیاست
معادل ابجد

کیاست در معادل ابجد

کیاست
  • 491
حل جدول

کیاست در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

کیاست در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • تدبیر، تیزفهمی، درایت، زیرکی، فراست، هوش، هوشیاری
فرهنگ معین

کیاست در فرهنگ معین

  • زیرکی، تیزهوشی، دانایی، فراست. [خوانش: (سَ) [ع. کیاسه] (اِمص. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

کیاست در لغت نامه دهخدا

  • کیاست. [س َ] (ع اِمص) زیرکی و تیزفهمی و هوشیاری. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). زیرکی، و کسانی که به کاف فارسی خوانند محض غلط است چرا که لفظاً عربی است و در عربی کاف فارسی نمی آید. (غیاث) (آنندراج): چه حال خرد و کفایت و کیاست تو معلوم است. (کلیله و دمنه). آنکه از ایشان به خرد منسوب بود و به کیاست موسوم بیرون رفت. (کلیله و دمنه). نظام الملک به رأی و کیاست. دشمن جان اوبود. (سلجوقنامه ٔ ظهیری). ارکان دولت و اعضاد آن حضرت به تقدم او در کفایت و کیاست معترف. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کیاست در فرهنگ عمید

  • زیرکی، هوشیاری،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کیاست در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

کیاست در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

کیاست در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

کیاست در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

کیاست در فرهنگ فارسی هوشیار

  • زیرکی و تیز فهمی و هوشیاری
فرهنگ فارسی آزاد

کیاست در فرهنگ فارسی آزاد

  • کِیاسَت، تمیز خوب از بد و درک صلاح از غیر صلاح و تشخیص نافع از مُضِر و اَنْفَع از نافِع- در فارسی به فراست و هوشیاری نیز تعبیر شده است،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید