معنی کپی کردن

کپی کردن
معادل ابجد

کپی کردن در معادل ابجد

کپی کردن
  • 306
حل جدول

کپی کردن در حل جدول

فارسی به انگلیسی

کپی کردن در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید