معنی کپیدن

کپیدن
معادل ابجد

کپیدن در معادل ابجد

کپیدن
 • 86
حل جدول

کپیدن در حل جدول

فرهنگ معین

کپیدن در فرهنگ معین

 • خفتن، خوابیدن، ربودن، دزدیدن. [خوانش: (کَ دَ) (مص ل.)]
لغت نامه دهخدا

کپیدن در لغت نامه دهخدا

 • کپیدن. [ک َ دَ] (مص) (کلمه ٔ آهرمنی) خفتن. خوابیدن. تمرگیدن. (یادداشت مؤلف). در حالت نشسته به روی افتاده خوابیدن. (ناظم الاطباء). || برداشتن. برگرفتن. (یادداشت مؤلف). || بمعنی ربودن باشد. (برهان) (از آنندراج). ربودن. دزدیدن. گرفتن. (ناظم الاطباء). قاپیدن. (یادداشت مؤلف):
  در خون جگر بسی تپیدم
  تا بوسه ای از لبش کپیدم.
  عنصری (از فرهنگ جهانگیری).
  رجوع به قاپیدن شود. || بکارت گرفتن. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کپیدن در فرهنگ عمید

 • [عامیانه] خوابیدن، خفتن،

  (مصدر متعدی) [قدیمی] ربودن،
فارسی به انگلیسی

کپیدن در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

کپیدن در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ عوامانه

کپیدن در فرهنگ عوامانه

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید