معنی کویش

کویش
معادل ابجد

کویش در معادل ابجد

کویش
  • 336
حل جدول

کویش در حل جدول

فرهنگ معین

کویش در فرهنگ معین

  • (کَ) (اِ.) = کویشه. گویس. گویش. گویشه: ظرف دوغ و ماست.
لغت نامه دهخدا

کویش در لغت نامه دهخدا

  • کویش. [ک َ] (اِ) ظروف و اوانی دوغ و ماست را گویند. کویشه. (برهان) (آنندراج). کویشه. خنوری که در آن دوغ و ماست ریزند و مسکه از آن گیرند. (ناظم الاطباء). شیرزنه. (مجمل اللغه) (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ابریج. مخض. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کویشه. گویس. گویش. گویشه. ظروف دوغ و ماست. (فرهنگ فارسی معین): الزبد؛ کویش جنبانیدن تا مسکه برآرد. (تاج المصادر بیهقی، از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کویش در فرهنگ عمید

  • ظرفی که در آن شیر گاو را می‌دوشیدند،
    ظرف ماست یا دوغ، گاودوش، گاودوشه،. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

کویش در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

کویش در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه