معنی کوپن

کوپن
معادل ابجد

کوپن در معادل ابجد

کوپن
  • 78
حل جدول

کوپن در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

کوپن در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

کوپن در فرهنگ معین

  • (کُ پُ) [فر.] (اِ.) برگ جیره بندی، کالا برگ (فره).
لغت نامه دهخدا

کوپن در لغت نامه دهخدا

  • کوپن. [ک ُ پ ُ] (فرانسوی، اِ) ورقه ٔ بهادار منضم به ورقه ٔ اصلی که هنگام پرداخت منافع، آن را جدا کنند. || ورقه ٔ جیره بندی قند وشکر و غیره. برش. (فرهنگ فارسی معین). بلیط ارزاق و قماش و قند و چای که در جنگ و قحطسال متداول است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). || سهم. (فرهنگ فارسی معین). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کوپن در فرهنگ عمید

  • ورقه‌ای مخصوص برای دریافت بعضی از اجناس ضروری و مواد غذایی که توسط دولت در بین مردم توزیع می‌شود، کالابرگ،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کوپن در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

کوپن در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

کوپن در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

کوپن در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید