معنی کولن

کولن
معادل ابجد

کولن در معادل ابجد

کولن
  • 106
حل جدول

کولن در حل جدول

  • واحد الکتریسیته ساکن
  • واحد سنجش بار الکتریکی
لغت نامه دهخدا

کولن در لغت نامه دهخدا

  • کولن. [لُن ْ] (اِ) مأخوذاز نام فیزیکدان فرانسوی به نام شارل دوکولن (1736- 1806 م. ) و آن واحد مقدار برقی است که در یک ثانیه از جریانی که معادل یک آمپر است بگذرد. (از لاروس). آزمایشهای دقیق نشان می دهد که هر کولن الکتریسته 1/118 میلی گرم نقره از محلول نمک نقره آزاد می کند. بنابراین یک کولن مقدار الکتریسته ای است که 1/118 میلی گرم نقره را در کاتد یک ولتامتر نیترات نقره بنشاند. و رجوع به مدخل بعد شود. توضیح بیشتر ...
  • کولن. [لُن ْ] (اِخ) شارل دو. فیزیکدان فرانسوی (1736-1806 م. ) و مصنف «کارهای الکتریسته ٔ ساکن » و مغناطیس و همچنین کاشف «ترازوی جفت نیرویی » و «قانون جذر معکوس » است. (از لاروس). و رجوع به مدخل قبل شود. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه