معنی کوسن

کوسن
معادل ابجد

کوسن در معادل ابجد

کوسن
  • 136
حل جدول

کوسن در حل جدول

فرهنگ معین

کوسن در فرهنگ معین

  • (سَ) [فر.] (اِ.) بالش، بالشتک.
لغت نامه دهخدا

کوسن در لغت نامه دهخدا

  • کوسن. [س َ] (اِ) (در بم) قسمی گیاه طبی که شکم راند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کوسن در فرهنگ عمید

  • بالش کوچک تزیینی که برای تکیه دادن روی مبل یا کاناپه گذاشته می‌شود،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

کوسن در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

کوسن در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

کوسن در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید