معنی کوروش

کوروش
معادل ابجد

کوروش در معادل ابجد

کوروش
 • 532
حل جدول

کوروش در حل جدول

 • از پادشاهان هخامنشی
 • اولین پادشاه هخامنشیان
 • موسس سلسله هخامنشیان
لغت نامه دهخدا

کوروش در لغت نامه دهخدا

 • کوروش. [کورْ وَ] (ق مرکب) کوروار. مانند کور. چون کوران. همچون نابینایان:
  کوروش قائد و عصاطلبی
  بهر این راه روشن و هموار.
  هاتف.
  و رجوع به کوروار شود. توضیح بیشتر ...
 • کوروش. (اِخ) رجوع به کورش کبیر، کورش کوچک و کورش اول شود.

نام های ایرانی

کوروش در نام های ایرانی

 • پسرانه، نام سه تن از پادشاهان هخامنشی، کورش کبیر از مقتدر ترین پادشاهان ایران که تخت جمشید را بنا نهاد. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید