معنی کورتیزون

کورتیزون
معادل ابجد

کورتیزون در معادل ابجد

کورتیزون
  • 699
حل جدول

کورتیزون در حل جدول

  • از هورمون های غده فوق کلیوی
فارسی به عربی

کورتیزون در فارسی به عربی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید