معنی کودکی

کودکی
معادل ابجد

کودکی در معادل ابجد

کودکی
 • 60
حل جدول

کودکی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

کودکی در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بچگی، طفولیت، نوباوگی،

  (متضاد) پیری، کهولت
فرهنگ معین

کودکی در فرهنگ معین

 • (دَ) (اِ.) کودک بودن، زمان کودک بودن.
لغت نامه دهخدا

کودکی در لغت نامه دهخدا

 • کودکی. [دَ] (حامص) بچگی و طفولیت. (ناظم الاطباء). صِبا. صباوت. صَبوَت. صُبُوَّت. چگونگی و حال و صفت کودک. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا):
  چنین تا برآمد بر این پنج سال
  برافراخت آن کودکی فر و یال.
  فردوسی.
  جز افسر که هنگام افسر نبود
  بدان کودکی تاج درخور نبود.
  فردوسی.
  پدر داده بودش گه کودکی
  به آذر طوس آن حکیم نکی.
  عنصری.
  شیری که به کودکی لبم نوشیده ست.
  اکنون ز بناگوشم برزوشیده ست.
  عسجدی.
  جلب کشی و همه خان و مانت پرجلب است
  بلی جلب کش و کرده به کودکی جلبی. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

کودکی در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

کودکی در فارسی به عربی

تعبیر خواب

کودکی در تعبیر خواب

 • اگر کسی در خواب بیند کودک شده بود، دلیل غم و اندوه است. زیرا که کودک صلاح از فساد نداند و نیز گویند کارش ضعیف بود. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
 • دیدن کودک خوب روی، دلیل فرشته است و کودک زشت روی، دلیل مال است. اگر مردی در خواب بیند کودکی را شیر می داد، دلیل است او را در زندان کنند. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی. توضیح بیشتر ...
 • کودک

  فرزند خود: خوشبختی

  کودکی همراه مادرش: اوقات مبارک

  بچه های کوچک: غم و غصه

  دیدن کودکان بیشمار: فلاکت

  کودکان زیباروی: شادی و سلامتی

  کتک زدن یک بچه: بی عدالتی

  بچه ای که میدود: نیکبختی - لوک اویتنهاو. توضیح بیشتر ...

 • ۱ـ دیدن نوزادانِ زیبا و تندرست در خواب، علامت آن است که نعمتهایی فراوان به شما خواهد رسید و خوشبخت خواهید شد.

  ۲ـ اگر مادری در خواب فرزند خود را بیمار ببیند، علامت آن است که فرزند خود را همواره سلامت و تندرست خواهد دید.

  ۳ـ اگر کودکان را در حال کار یا مطالعه ببینید، دلالت بر آن دارد که اوقاتی فرح بخش و آرام در انتظار شما است.

  ۴ـ اگر در خواب فرزند خود را بیمار یا مرده ببینید، نشانه آن است که علت هراس شما درست است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

کودکی در فرهنگ فارسی هوشیار

 • صباوت، چگونگی و حال و صفت کودک
فارسی به آلمانی

کودکی در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه