معنی کودری

کودری
معادل ابجد

کودری در معادل ابجد

کودری
  • 240
حل جدول

کودری در حل جدول

  • نوعی پارچه نخی بدون آهار
عربی به فارسی

کودری در عربی به فارسی

  • مخمل نخی راه راه , مخمل کبریتی
فرهنگ فارسی هوشیار

کودری در فرهنگ فارسی هوشیار

  • انگلیسی شاید بر گرفته از کوردی انواع طرایف کتانی و پنبه و صوف و کوردینها بر اصناف مختلف. (تاریخ تبرستان) گونه ای پارچه. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید