معنی کود

کود
معادل ابجد

کود در معادل ابجد

کود
 • 30
حل جدول

کود در حل جدول

 • غذای زمین
 • تقویتی گیاه، غذای زمین
مترادف و متضاد زبان فارسی

کود در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

کود در فرهنگ معین

 • (اِ. ) هر یک از مواردی که به طور طبیعی مثل پهن چهارپایان یا مصنوعی مثل انواع کود شیمیایی برای تقویت و رشد گیاه به طور مصنوعی به خاک اضافه می شود. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

کود در لغت نامه دهخدا

 • کود. (اِ) توده و خرمن غله را گویند. (برهان). خرمن را گویند. (آنندراج). توده و انبار غله. (ناظم الاطباء). توده ٔ غله. خرمن غله. (فرهنگ فارسی معین). || باری که بر زمین زراعت ریزند تا زمین قوت گیرد و زراعت خوب آید. (برهان). خاکروبه که برای قوت مزرعه جمع کرده به باغ و فالیز برند، چنانکه گویند فلان باغ و فالیز را کود بدهند تا قوت گیرد. (آنندراج). آنچه در کشت زار ریزند تا زمین نیرو گیرد و زراعت خوب حاصل آید و کوت نیز گویند. توضیح بیشتر ...
 • کود. [ک َ وُ] (ص) مخفف کبود است و آن رنگی باشد معروف. (برهان). کبود. (ناظم الاطباء). کبود. کوود. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به کبود شود. توضیح بیشتر ...
 • کود. [ک َ] (ع مص) بازداشتن. (منتهی الارب) (آنندراج). منع کردن. (از اقرب الموارد). || نزدیک شدن به کاری از برای شروع کردن در آن. (ترجمان القرآن). نزدیک آمدن کاری که شود، مَکاد و مَکاده مثله. یقال: کاد یفعل و کید یفعل، ای قارب و لم یفعل. (منتهی الارب) (آنندراج). کاد یفعل و یکاد کوداً و مکاداً و مکادهً؛ نزدیک شد که بکند و نکرد و آن از افعال مقاربه است، مبتدا را مرفوع و خبر را منصوب می کند. (از اقرب الموارد). توضیح بیشتر ...
 • کود. [ک َ] (ع اِ) کوده. (از اقرب الموارد). رجوع به کوده شود.

 • کود. (اِخ) دهی از بخش پشت آب که در شهرستان زابل واقع است و 1309 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کود در فرهنگ عمید

 • تودۀ چیزی، خرمن، کوت،
  سرگین چهارپایان یا خاک‌روبه، زباله، علف‌های پوسیده، و سایر مواد که برای قوت دادن زمین در مزارع می‌ریزند، بار،
  * کود شیمیایی: (کشاورزی) کود مصنوعی که از شوره، آمونیاک، آهک، گرد استخوان و برخی مواد دیگر برای زراعت درست می‌کنند،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

کود در فارسی به انگلیسی

 • Compost, Dung, Fertilizer, Manure, Ordure
فارسی به ترکی

کود در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

کود در فارسی به عربی

تعبیر خواب

کود در تعبیر خواب • دیدن کود در خواب، علامت خیر و برکت فراوان است. - آنلی بیتون
گویش مازندرانی

کود در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

کود در فرهنگ فارسی هوشیار

 • توده و خرمن غله را گویند
فارسی به ایتالیایی

کود در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید