معنی کهکشان

کهکشان
معادل ابجد

کهکشان در معادل ابجد

کهکشان
  • 396
حل جدول

کهکشان در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

کهکشان در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

کهکشان در فرهنگ معین

  • (کَ کَ) (اِ. ) = کاهکشان: مجموعه ای از بیلیون ها ستاره است که برخی از آن هابه مراتب بزرگتر از خورشید می باشند، اما به علت فاصله زیاد، کوچکتر از خورشید به نظر می آیند. در بین ستارگان کهکشان ها، مقادیر زیادی گاز و ابرهایی از گرد و غبار وجود دارند که به گازه. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

کهکشان در لغت نامه دهخدا

  • کهکشان. [ک َ ک َ / ک ِ] (اِ مرکب) کاه کشان نیز گویند و به تازی مجره خوانند. (فرهنگ رشیدی). مخفف کاه کشان است، و آن سفیدیی باشد که شبها به طریق راه در آسمان نماید، و آن از بسیاری ِ ستاره های کوچک نزدیک به هم است و عربان مجره می گویند. (برهان) (آنندراج). سفیدیی باشد طولانی که شبها مشابه راه در آسمان نماید، و مؤلف گویدکه خصوصاً در اخیر موسم برسات از سر شام نمایان باشد، یک سر آن به جنوب و سر دیگر به شمال و گاهی از این وضع منحرف هم می باشد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کهکشان در فرهنگ عمید

  • مجموعه‌ای شامل میلیون‌ها ستاره که به دور یک محور می‌چرخند، آسمان‌دره، کاهنگان، راه کاهکشان، راه حاجیان، راه شیری،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

کهکشان در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

کهکشان در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

کهکشان در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

کهکشان در فرهنگ فارسی هوشیار

  • مخفف کاه کشان است و آن سفیدیی باشد که شبها بطریق راه در آسمان نماید و آن از بسیاری ستاره های کوچک نزدیک بهم است. توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

کهکشان در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید