معنی کهانت

کهانت
معادل ابجد

کهانت در معادل ابجد

کهانت
  • 476
حل جدول

کهانت در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

کهانت در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • پیشگویی، فالگویی، فالگیری، کاهنی
فرهنگ معین

کهانت در فرهنگ معین

  • (کِ نَ) [ع. کهانه] (اِمص.) فالگویی، ستاره شناسی.
لغت نامه دهخدا

کهانت در لغت نامه دهخدا

  • کهانت. [ک َ ن َ] (ع اِمص) فالگویی و غیبگویی. (ناظم الاطباء). کهانه. کاهنی. فالگویی. پیشگویی. (فرهنگ فارسی معین). اخترگویی. اخترشناسی و فالگویی. غیب گویی کردن. از مغیبات خبر دادن. کاهنی. کار کاهن. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). مراد از کهانت رابطه ٔ ارواح بشری با ارواح مجرده یعنی جن و شیاطین است و نتیجه ٔ آن کسب خبر از آنهاست راجع به حوادث جزئی مخصوص به زمان آینده در عالم کون و فساد. کهانت بیشتر در میان عرب معمول بود و در بین آنها کاهنان مشهوری بودند که از جمله ٔ آنهاست «شق » و «سطیح » که داستان آنها در کتب سیر به خصوص در کتاب «اعلام النبوه» ماوردی مذکور است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کهانت در فرهنگ عمید

  • اخترشناسی، غیب‌گویی، حرفۀ کاهن،
فارسی به ترکی

کهانت در فارسی به ترکی

فرهنگ فارسی هوشیار

کهانت در فرهنگ فارسی هوشیار

  • فالگویی، غیبگوئی، پیشگوئی
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید