معنی کنام

کنام
معادل ابجد

کنام در معادل ابجد

کنام
  • 111
حل جدول

کنام در حل جدول

  • خانه درندگان
مترادف و متضاد زبان فارسی

کنام در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • بیشه، چراگاه، کمینگاه، لانه
فرهنگ معین

کنام در فرهنگ معین

  • جایگاه و آشیانه حیوانات، چراگاه. [خوانش: (کُ) (اِ.)]
لغت نامه دهخدا

کنام در لغت نامه دهخدا

  • کنام. [ک ُ] (اِ) آرامگاه و آشیانه ٔ آدمی و سایر حیوانات چرنده و پرنده و دد و دام و سباع و بهایم. (برهان) (جهانگیری). محل و مکان و آرامگاه آدمی وحیوانات دیگر از درندگان و آشیانه ٔ مرغ و پرندگان. (انجمن آرا) (آنندراج). آرامگاه آدمی و وحوش و آشیانه ٔ مرغان. (فرهنگ رشیدی). آرامگاه و خانه ٔ آدمی و آشیانه ٔ بهائم و سباع و دد و همه ٔ حیوانات چرنده و پرنده. (ناظم الاطباء). آرامگاه بهایم و آشیانه ٔ مرغان صحرا. (غیاث). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کنام در فرهنگ عمید

  • جایگاه حیوانات چرنده و درنده، شبگاه دد و دام: چو یک پاس بگذشت درنده‌شیر / به سوی کنام خود آمد دلیر (فردوسی: ۲/۲۲)،
    چراگاه،
    آشیانه،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

کنام در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

کنام در فارسی به عربی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید