معنی کمیسری

کمیسری
معادل ابجد

کمیسری در معادل ابجد

کمیسری
  • 340
حل جدول

کمیسری در حل جدول

لغت نامه دهخدا

کمیسری در لغت نامه دهخدا

  • کمیسری. [ک ُ س ِ] (حامص) کمیسر بودن. کلانتر بودن. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کمیسر شود. || (اِ مرکب) کلانتری. (فرهنگ فارسی معین). شعبه ای از شهربانی. و رجوع به کلانتری شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

کمیسری در فرهنگ فارسی هوشیار

  • کمیساریا بنگرید به کمیساریا ‎ کمیسربودن کلانتر بودن، (اسم) کلانتری. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید