معنی کمیسر

کمیسر
معادل ابجد

کمیسر در معادل ابجد

کمیسر
  • 330
حل جدول

کمیسر در حل جدول

فرهنگ معین

کمیسر در فرهنگ معین

  • (کُ س) [فر.] (اِ.) کلانتر.
لغت نامه دهخدا

کمیسر در لغت نامه دهخدا

  • کمیسر. [ک ُ س ِ] (فرانسوی، اِ) مأمور. (فرهنگ فارسی معین). || کلانتر. (فرهنگ فارسی معین). کلانتر. رئیس کلانتری. (فرهنگ لغات عامیانه ٔ جمال زاده). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کمیسر در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

کمیسر در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

کمیسر در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه