معنی کمن

کمن
معادل ابجد

کمن در معادل ابجد

کمن
  • 110
حل جدول

کمن در حل جدول

  • ریسمان، طناب
گویش مازندرانی

کمن در گویش مازندرانی

  • نام منطقه ای از ولوپی واقع در منطقه ی سوادکوه
  • کسی که به سختی تنفس کند
  • رنگین کمان
  • کمان – کمان پنبه زنی –کمان تیراندازی
  • کمند
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید