معنی کلوین

کلوین
معادل ابجد

کلوین در معادل ابجد

کلوین
  • 116
حل جدول

کلوین در حل جدول

  • کاشف دمای صفر مطلق
  • واحد سنجش دما
اصطلاحات سینمایی

کلوین در اصطلاحات سینمایی

  • میزان درجه حرارت رنگ را گویند که ازنام دانشمند معروف « لردکلوین» گرفته شده است. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید