معنی کلوخه

کلوخه
معادل ابجد

کلوخه در معادل ابجد

کلوخه
 • 661
حل جدول

کلوخه در حل جدول

 • هر چیز سفت و بى شکل
فرهنگ معین

کلوخه در فرهنگ معین

 • (کُ خَ یا خِ) (اِ.) هرچیز که به شکل و هیئت کلوخ باشد.
لغت نامه دهخدا

کلوخه در لغت نامه دهخدا

 • کلوخه. [ک ُ خ َ / خ ِ] (اِ) هر چیز که بشکل و هیئت کلوخ باشد، قند کلوخه. (فرهنگ فارسی معین). چیزی چون کلوخ. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).
  - زغال سنگ کلوخه، قطعات درشت زغال سنگ. مقابل خاکه و سرندی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).
  - قند کلوخه، پاره های قند که نه به صورت کله قند است و نه به صورت حب و قطعات بریده ٔ منظم. قندی که به پاره های غیر هم شکل در بازارها به فروش می رسد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).
  || سنگ معدنی کانی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کلوخه در فرهنگ عمید

 • هرچیزی که به شکل و اندازۀ کلوخ باشد، مثل قطعۀ قند، کلوخ‌مانند، مانند کلوخ،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

کلوخه در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

کلوخه در فارسی به عربی

 • صندل خشبی، عجیره، فم، کتله
فرهنگ فارسی هوشیار

کلوخه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) هر چیز که بشکل و هیئت کلوخ باشد: کلوخه قند.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه