معنی کلم

کلم
معادل ابجد

کلم در معادل ابجد

کلم
 • 90
حل جدول

کلم در حل جدول

 • کست
 • از اجزای ترشی
 • از اجزای ترشی، سبزی پیچیده
فرهنگ معین

کلم در فرهنگ معین

 • (کَ لَ) (اِ. ) یکی از سبزی ها که به مصرف غذایی می رسد و بر چند نوع است: کلم برگ، کلم سنگ یا قمری، کلم پیچ که حاوی مقدار زیادی ویتامین ث می باشد. توضیح بیشتر ...
 • (کَ لِ) [ع.] (اِ.) ج. کلمه.
لغت نامه دهخدا

کلم در لغت نامه دهخدا

 • کلم. [ک َ ل َ] (اِ) از جمله حویجی است که در آشها کنند و آن دو نوع می باشد، رومی و غیره. بهترین آن رومی است و آن به دستار عربان و عمامه ٔ زهدفروشان ماند. (برهان). معروف است و به اصفهانی قمریت و به یونانی قرنبا و قرنبو و به سریانی کرنبی و کرنبا و به رومی اغاریسا گویند و کرنب عربی است اما بسیار این لغات به یکدیگر قریب اند. (از آنندراج). گیاهی مأکول و حویجی که در آشها کنند. (ناظم الاطباء). کرم. کرنب. قنبیط. غُنَبید. توضیح بیشتر ...
 • کلم. [ک ِ ل ِ] (اِ) بساط و گلیم. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). توضیح بیشتر ...
 • کلم. [ک َ] (ع مص) خسته کردن و مکلوم نعت است از آن. (از منتهی الارب) (آنندراج). خسته کردن. (ترجمان القرآن ص 82) مجروح کردن و مکلوم و کلیم آنکه مجروح شده باشد. (از اقرب الموارد). || (اِ) خستگی. ج، کُلوم، کِلام. (منتهی الارب) (آنندراج). جراحت و خستگی. (ناظم الاطباء). جرح. ج، کلوم، کِلام و گویند: جاء بدواء الکلام من اطایب الکلام. (از اقرب الموارد). توضیح بیشتر ...
 • کلم. [ک ِ ل َ] (ع اِ) ج ِ کَلمَه. (منتهی الارب). || ج ِ کِلمَه. (اقرب الموارد). توضیح بیشتر ...
 • کلم. [ک َ ل ِ] (ع اِ) ج ِ کَلِمَه. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از آنندراج): کلم سخنان خداست در نبوت محمد (ص) در کتاب تورات. (کشف الاسرار ج 2 ص 523، از فرهنگ فارسی معین. ). رجوع به کلمه شود. توضیح بیشتر ...
 • کلم. [ک َ ل َ] (اِخ) دهی از دهستان حسن آباد است که در بخش کلیبر شهرستان اهر واقع است و 141 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4). توضیح بیشتر ...
 • کلم. [ک ُ] (اِخ) دهی از دهستان دوستان است که در بخش بدره ٔ شهرستان ایلام واقع است و 300 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کلم در فرهنگ عمید

 • گیاهی یکساله و کاشتنی از خانوادۀ شب‌بو که برگ یا ساقۀ آن خورده می‌شود،. توضیح بیشتر ...
 • =کلمه
فارسی به ترکی

کلم در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

کلم در فارسی به عربی

تعبیر خواب

کلم در تعبیر خواب

 • دیدن کلم درخواب، دلیل منفعت است از قِبَل زنان و پخته وی به تاویل، بهتر از خام بود. اگر دید که کلم خورد، دلیل است از زنش منفعت یابد. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...

 • ۱ـ دیدن کلم در خواب، نشانه آن است که بی نظمی در هر کاری اختلال وارد می کند.

  ۲ـ دیدن کلم سبز در خواب، نشانه آن است که در ازدواج و عشق با بی وفایی روبرو خواهید شد.

  ۳ـ بریدن کلم در خواب، علامت آن است که با ولخرجی زیاد به بند فلاکت و بدبختی می افتید. - آنلی بیتون. توضیح بیشتر ...
خواص گیاهان دارویی

کلم در خواص گیاهان دارویی

 • سرخ شده آن خواب آور است. چون با گوشت طبخ کنند غذایی نیکو گردد. اگر آن را بجوند وآب آن را بمکند جهت گرفتگی صدا نافع است. وغرغره عصاره آن ضد گلو درد است. آب پزش را بر مفاصل مالند درد را برطرف می کند. نفاخ است. در کم سویی چشم مفید است. برای معده بد است. اما مغز وسطی کلم برای معده بهتر است. کلم دارای مقدار زیادی ویتامین c است. که در کلم شور تا فصل تابستان باقی می ماند. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

کلم در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

کلم در فرهنگ فارسی هوشیار

 • کلمات (تک: کلمه) واچان واژگان (اسم) گیاهی است از تیره صلیبیان که دارای انواع و اقسام متعدد است (در حدود 20 گونه از آن وجود دارد) . اقسام مختلف این گیاه را بمناسبت استفاده غذایی کشت میدهند و نمونه های خوبی از آنها بدست میاورند. گلها ی گیاه مذکور خوشه یی زرد یا سفید با رگهای قرمز یا زرد است. میوه اش دراز است و تخمها یش گرد و سیاه رنگ یا قرمزند. مهمترین انواع کلم عبارتند از: کلم پیچ کلم گل کلم قمری کلم غنچه یی و غیره کرنب بقله الانصار. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

کلم در فرهنگ فارسی آزاد

 • کَلِم، کَلِمَه ها (مفرد:کَلِمَه، بمعانی دیگر کَلِمَه توجه گردد)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

کلم در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

کلم در فارسی به آلمانی

 • Kohl (m), Kohl [noun], Kohlkopf (m)
واژه پیشنهادی

کلم در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید