معنی کلس

کلس
معادل ابجد

کلس در معادل ابجد

کلس
 • 110
حل جدول

کلس در حل جدول

فرهنگ معین

کلس در فرهنگ معین

 • (کِ) [معر. ] (اِ. ) آهک زنده را گویند که عبارت از اکسید کلسیم به فرمول Cao (آهک زنده آهکی است که در نتیجه حرارت دادن به سنگ آهک (Ca 3 Co) در کوره بدست می آید). توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

کلس در لغت نامه دهخدا

 • کلس. [ک ِ] (معرب، اِ) آهک. (منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباء). به عربی آهک را گویند. (برهان). آهک سفید. (غیاث). آهک زنده. حجر مشوی. حجاره ٔ مشویه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). در اصطلاح علم شیمی، آهک زنده را گویند که عبارت است از اکسید کلسیم به فرمول CAO (آهک زنده آهکی است که در نتیجه ٔ حرارت دادن به سنگ آهک (Co3Ca) در کوره بدست می آید). در حقیقت بر اثر حرارت سنگ آهک تجزیه شده و انیدرید کربنیک آن خارج می گردد و آهک زنده باقی می ماند، مطابق فرمول زیر:
  در اثر حرارت
  Cao +Co2 ͢ ____- Ca Co3
  آهک زنده + انیدریدکربنیک ی سنگ آهک
  آهک زنده را در بنائی بکار می برند و قبل از بکاربردن روی آن آب می ریزند تا آهک کشته یا شیر آهک (ئیدرات کلسیم) حاصل شود به فرمول زیر:
  2 (OH) Ca ͢ H2O + CaO آهک کشته
  (از فرهنگ فارسی معین). توضیح بیشتر ...
 • کلس. [ک َ ل َ] (اِ) در هندی قبه را گویند که بر گنبد عماری و بروج و مساجد و کنگره های عمارات نصب کنند. (غیاث). توضیح بیشتر ...
 • کلس. [ک ِ] (اِ) بر وزن و معنی کلز است که مغاث هندی باشد. (برهان). کلز. (آنندراج) (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کِلز شود. توضیح بیشتر ...
 • کلس. [ک ُ] (اِ) پنبه ٔ حلاجی کرده باشد. (برهان) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
عربی به فارسی

کلس در عربی به فارسی

 • لیموترش , عصاره لیموترش , اهک , چسب , کشمشک , سنگ اهک , اهک زنی , چسبناک کردن اغشتن , با اهک کاری سفید کردن , ابستن کردن. توضیح بیشتر ...
 • اهکی کردن , مکلس کردن , خشک کردن
گویش مازندرانی

کلس در گویش مازندرانی

 • به دامی گویند که به علت بیماری پستان، شیرش خشکیده باشد
فرهنگ فارسی هوشیار

کلس در فرهنگ فارسی هوشیار

 • لاتینی تازی گشته آهک (اسم) آهک زنده را گویند که عبارت است از اکسید کلسیم (آهک زنده آهکی است که در نتیجه حرارت دادن به سنگ آهک در کوره بدست میاید) در حقیقت بر اثر حرارت سنگ آهک تجزیه شده و انیدرید کربنیک آن خارج میگردد و آهک زنده باقی میماند. آهک زنده را در بنایی بکار میبرند و قبل از بکار بردن روی آن آب میریزند تا آهک کشته یا شیر آهک (ئیدرات کلسیم) حاصل شود. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید