معنی کلر

کلر
معادل ابجد

کلر در معادل ابجد

کلر
 • 250
حل جدول

کلر در حل جدول

 • از گازها، گاز گندزدا
 • عنصر شماره 17
 • گاز گندزدا
 • از گازها، گاز گند زدا
فرهنگ معین

کلر در فرهنگ معین

 • (کُ لُ) [فر. ] (اِ. ) گازی است سمّی به رنگ زرد مایل به سبز با بوی تند و خفه کننده که در آب قابل حل است، علامت شیمیایی آن CL است. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

کلر در لغت نامه دهخدا

 • کلر. [کْل ُ / ک ُ ل ُ] (فرانسوی، اِ) یکی از عناصر و علامت اختصاری آن در شیمی «Cl» است و در حرارت عادی بصورت گاز و به رنگ مایل به سبز و بوی آن قوی و خفه کننده است و آن را از الکترولیز کردن (تجزیه ٔ الکتریکی) نمک طعام (کلرور دو سدیم) بدست می آورند و بواسطه ٔ میل ترکیبی که با ئیدروژن دارد یک مزیل اللون مواد نباتی وحیوانی محسوب می شود و در صنعت از آن بعنوان سپید کننده ٔ پارچه استفاده می نمایند و وسیله ٔ ضدعفونی بسیار عالی است. توضیح بیشتر ...
 • کلر. [ک ُ ل َ] (اِخ) دهی از دهستان حیات داود است که در بخش گناوه ٔ شهرستان بوشهر واقع است و 300 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7). توضیح بیشتر ...
 • کلر. [ک َ ل َ] (اِخ) دهی از دهستان کهنه فرود است که در بخش حومه ٔ شهرستان قوچان واقع است و 201 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کلر در فرهنگ عمید

 • عنصر غیرفلزی گازی از گروه هالوژن‌ها به رنگ زرد، با بوی تند و زننده که در تهیۀ داروها، موادگندزدا، حشره‌کش‌ها و تصفیۀ آب به کار می‌رود،. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

کلر در گویش مازندرانی

 • شیپوری از پوست درخت
فرهنگ فارسی هوشیار

کلر در فرهنگ فارسی هوشیار

 • یکی از عناصر و علامت اختصاری آن در شیمی lC است و در حرارت عادی بصورت گاز و برنگ مایل به سبز و بوی آن قوی و خفه کننده است و آن را از الکترولیز کردن نمک طعام بدست می آورند. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید