معنی کلاهبردار

کلاهبردار
معادل ابجد

کلاهبردار در معادل ابجد

کلاهبردار
  • 463
حل جدول

کلاهبردار در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

کلاهبردار در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

کلاهبردار در فرهنگ معین

  • (~. بَ) (ص فا.) حقه باز، شارلاتان.
لغت نامه دهخدا

کلاهبردار در لغت نامه دهخدا

  • کلاهبردار. [ک ُ ب َ] (نف مرکب) آدم حقه باز و شیاد و مال مردم خور. کسی که به انحاءمختلف مال مردم را از ایشان بگیرد. (از فرهنگ عامیانه ٔ جمالزاده). کلاه بردارنده، آنکه به فریب مال مردم و پول دیگران را بگیرد. حقه باز. کسی که کلاهبرداری کند. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کلاهبرداری شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کلاهبردار در فرهنگ عمید

  • کلاه‌بردارنده،
    [مجاز] کسی که به فریب و خدعه مال دیگران را بگیرد،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

کلاهبردار در فارسی به انگلیسی

  • Cheat, Confidence Man, Crooked, Defrauder, Shark, Swindler
فرهنگ فارسی هوشیار

کلاهبردار در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (صفت) آنکه بفریب مال و پول دیگران را بگیرد حقه باز، کسی که کلاهبرداری کند. توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

کلاهبردار در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید