معنی کلام

کلام
معادل ابجد

کلام در معادل ابجد

کلام
 • 91
حل جدول

کلام در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

کلام در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بیان، حرف، زبان، سخن، قول، گفتار، گفته، نطق،
  (متضاد) نوشتار. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

کلام در فرهنگ معین

 • سخن، حرف، جمله ای که مفید فایده یا خبری باشد به نحوی که چون گوینده خاموش شود، شنونده در انتظار نماند. [خوانش: (کَ) [ع. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

کلام در لغت نامه دهخدا

 • کلام. [ک َ] (ع اِ) سخن یا سخن با فایده ای که بنفسه کفایت کند. اسم جنس است و بر قلیل و کثیر واقع شود. و درتعریف آن گفته اند که، صفتی که جاندار بتواند آنچه را در خاطر دارد به وسیله ٔ اصوات مقطعه و یا کتابت و یا اشاره اعلام دارد. (منتهی الارب). گفتار یا گفتاری که بنفسه کفایت کند و در حقیقت معنائی است قائم به ذهن چنانکه گویند فی نفسی کلام «آمدی » و جمع دیگر گویند: کلام جز معنای قائم به ذهن نیست، و آن چیزی است که آدمی بهنگام امر و نهی کردن و خبر دادن و استفهام کردن آن را در ذهن خود می یابدو با عبارت یا اشاره مخاطب را بدان آگاه می سازد. توضیح بیشتر ...
 • کلام. [ک َ] (ع اِ) زمین درشت سطبر. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
 • کلام. [ک ِ] (ع اِ) ج ِ کَلم (خستگی) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ج ِ کلم (جرح). جاء بدواء الکلام من اطایب الکلام. (اقرب الموارد). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کلام در فرهنگ عمید

 • قول، سخن،
  سخنی که مفید معنی تام باشد، عبارت یا جمله‌ای که از مسند و مسند‌الیه ترکیب شود و دارای معنی باشد،
  * کلام پهلودار: [مجاز] = سخن * سخن پهلودار
  * کلام سمین: [مقابلِ غث] [قدیمی، مجاز] سخن استوار و محکم،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلام در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

کلام در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

کلام در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

کلام در فارسی به ترکی

عربی به فارسی

کلام در عربی به فارسی

 • گفتگو , صحبت , حرف , مذاکره , حرف زدن
ترکی به فارسی

کلام در ترکی به فارسی

گویش مازندرانی

کلام در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

کلام در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ‎ گویش نوله گفت فرستاده چون پیران شنید به کردار باد دمان برمید (شاهنامه) سخن سخون گفتار، سخته شناسی (علم کلام) ‎ زمین درشت، گل خشک (اسم) سخن گفتار. یا کلام الهی. کلام باری. یا کلام باری (حق) . گفتار خدا قرآن: (و دانستن تفسیر کلام باری عزشانه و معانی اخبار رسول صلوات الله علیه و آله لازمست. یا کلام جامع. آنست که شاعر در شعر خود نکات اخلاقی و فلسفی آورد و یا از اوضاع زمان سخن گوید چنانکه قوامی گنجوی گوید: (مویم از غم سپید گشت چو شیر دل ز محنت سیاه گشت چو تار) . توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

کلام در فرهنگ فارسی آزاد

 • کَلام، سخن- گفتار قَول،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید