معنی کفیر

کفیر
معادل ابجد

کفیر در معادل ابجد

کفیر
  • 310
حل جدول

کفیر در حل جدول

  • نوشیدنى ترش و گازدار که از تخمیر شیر به دست مى آید

گوگل

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید