معنی کفتار

کفتار
معادل ابجد

کفتار در معادل ابجد

کفتار
  • 701
حل جدول

کفتار در حل جدول

فرهنگ معین

کفتار در فرهنگ معین

  • (کَ) (اِ.) جانوری است درنده و مرده خوار و قوی جثه شبیه سگ.
لغت نامه دهخدا

کفتار در لغت نامه دهخدا

  • کفتار. [ک َ] (اِ) جانوری است صحرایی و درنده که به هندی هوندار گویند. (غیاث) (آنندراج). پستانداری است از راسته ٔ گوشتخواران که تیره ٔ خاصی را به نام کفتاران در این راسته به وجود می آورد. این جانور در اروپا و آسیا و مخصوصاً افریقا فراوان است. دندان بندیش شبیه گربه است ولی چنگالهایش بداخل غلاف نمی رود. غذای وی منحصراً از نعش یا مرده ٔ حیوانات است. کفتار نسبهً عظیم الجثه و بقدر پلنگی کوچک است. اندامهای خلفیش از اندامهای قدامی کوتاه ترند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کفتار در فرهنگ عمید

  • پستانداری گوشت‌خوار شبیه سگ که دست‌هایش از پاها بلندتر است و معمولاً از لاشۀ جانوران تغذیه می‌کند،. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

کفتار در فارسی به عربی

گویش مازندرانی

کفتار در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

کفتار در فرهنگ فارسی هوشیار

  • جانوری است صحرائی و درنده شبیه سگ
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید